Download Letter to Yerevan Free Books - Read Books

Download Letter to Yerevan Free Books

Status : AVAILABLE

Format : PDF,EPUB,DOCX,DOC,MOBI

Hairenik Press

English - 121 pages - ISBN-10: 1727508459 - ISBN-13: 9781727508451

4/5 by 104 votes

Subscribe NowFree

Get FREE 30 Days by Clicking The Button Below!

↓↓↓↓

Unlimited Books, All In One Place. FREE To Try For 30 Days. Subscribe To Read Or Download. Start Your FREE Month Now!This story begins with a short, slanderous political attack by one writer, and continues with a lengthy rebuttal by another—a self-appointed target who took it upon himself to respond in kind: in verse.Written in 1944 in response to Soviet Armenian writer Gevorg Abov's «Մենք չենք մոռացել» ("Menk chenk moratsel," "We Have Not Forgotten"), and published the following year, «Թուղթ առ Երեւան» (Tught ar Yerevan,
Letter to Yerevan) made Tzarukian a prominent voice in the Armenian Diaspora almost overnight—from the Middle East to Europe and the Americas.The poem was republished more than a dozen times in various Armenian communities—including in Syria, the United States, Lebanon, and Cyprus—up until the early 1990s, and as a result became a source of inspiration for tens of thousands.
Published by the 120-year-old Hairenik Press, this is the first English translation of Tzarukian's
Letter to Yerevan.The translation was a collaborative effort between the former director of the ARF and First Republic of Armenia Archives and former editor of the Armenian Review Tatul Sonentz-Papazian and former editor of the Armenian Weekly Rupen Janbazian. It features an in-depth introduction by another former editor of the Armenian Weekly and the volume’s English editor, Vahe Habeshian, as well as six original illustrations by Yerevan-based artist Meruzhan Khachatryan. The Armenian language republication was edited by Yeprem Tokjian of Toronto.
The publication of
Letter to Yerevan
is the first of several initiatives planned celebrating the 120th anniversary of the Hairenik Association. All the proceeds from book sales will be donated to the Hairenik Association’s Newspaper Digitization Project.
Praise for
Letter to Yerevan"Letter to Yerevan (1945) is urgent and timeless. It may seem easy to turn the page on an oeuvre penned in a political context that no longer exists. Yet Andranik Tzarukian’s powerful poetic rebuttal continues to resonate. When, as in the aftermath of the Velvet Revolution in Armenia, ‘Dashnak dogs’ and other Abov-esque tropes are unleashed, Tzarukian’s Letter is the best antidote. Hence its urgency. When history is distorted and ‘alternative facts’ are tossed around, Tzarukian’s Letter is highly relevant. Hence its timelessness. Translators Sonentz-Papazian and Janbazian, two generations apart, are themselves testament to the enduring power of this work that reaches English-language readers on the 100th anniversary of the First Armenian Republic."- Khatchig Mouradian, PhDColumbia University«Անդրանիկ Ծառուկեան ոչ Սիամանթօ մըն է, ոչ Վարուժան մը եւ ոչ ալ Պ. Դուրեան մը: Ու պէտք ալ չունի ատոնք կամ անոնց շուքը ըլլալու... Ծառուկեան Սփիւռքի տղայ մըն է որ բախտաւոր օր մը առաւ այդ Սփիւռքէն շերտ մը բան — դուք գրէք Վարուժանի «ափ մը կարմիր հողը» — նետեց զայն իր սրտի քուրային ու անկէ հանեց արիւնոտ, կենագործեալ իր վկայութիւնը, «Թուղթ առ Երեւան»ը, որ ահա, իր այս ճակատագրովը, այսինքն սիրտէ եկած ըլլալու ճակատագրովը կը գտնուի գրական — այսինքն ուղեղէն եկած — դիւաններէն մեր Սփիւռքին:»- Յակոբ Օշական«Վկայութիւն մը»About the AuthorBorn in Gürün, Tzarukian attracted fame as both a writer and a journalist-publicist, whose periodical «Նայիրի» (Nayiri, 1941-1983) remains an indispensable record for students of the Armenian Dispersion. Among his most prominent works, «Մանկութիւն չունեցող մարդիկ» (People Without a Childhood, 1955) and «Երազային Հալէպը» (Ethereal Aleppo, 1980) are autobiographical accounts dedicated to his childhood life in the orphanage of Aleppo. He published only one collection of verse,
Aragastner
(Sails), and bade farewell to poetry in Tught ar Yerevan (Letter to Yerevan).About the PublisherEstablished in 1899 and based in Watertown, Mass., the Hairenik Press is the publishing division of the Hairenik Association.

468x60

How it works:

    1. Register a FREE 1 month Trial Account.
    2. Download as many books as you like (Personal use).
    3. Cancel the membership at any time if not satisfied.

Reviews

Anonymous

Michael Tremblay

This is one of the best books that I have read so far in my life. You won't be disappointed.

John Demotte

Liked it very much

Michelle Simpson

Incredible This book took over my life and I could not put it down.

300x250

Recent Books

Spider-Man/Deadpool Vol. 1
Spider-Man/Deadpool Vol. 1
Joe Kelly
The Webbed Wonder and the Merc with a Mouth are teaming up for their first series EVER! It's action, adventure and just a smattering of...
Repotting Harry Potter: A Professor's Book-By-Book Guide for the Serious Re-Reader
Repotting Harry Potter: A Professor's Book-By-Book Guide for the Serious Re-Reader
James W. Thomas
A professor of literature for over thirty years, Dr. James W. Thomas takes us on a tour through the Potter books in order to enjoy them in different...
For Labor, Race, and Liberty
For Labor, Race, and Liberty
Bruce L. Mouser
More than one hundred years before Barack Obama, George Edwin Taylor made presidential history. Born in the antebellum South to a slave and a freed...
Dostoevsky and the Christian Tradition
Dostoevsky and the Christian Tradition
George Pattison
Dostoevsky is one of Russia's greatest novelists and a major influence in modern debates about religion, both in Russia and the West. This collection...
The Women of Hammer Horror
The Women of Hammer Horror
Robert Michael “Bobb” Cotter
The Hammer studio is best known for its horror film output from the mid–1950s through the 1970s. This book provides facts about the hundreds of...
Tratado de Semiologia Médica
Tratado de Semiologia Médica
Mark H. Swartz
Derive the maximum diagnostic information from interviewing and examining patients with Textbook of Physical Diagnosis. Employing a compassionate,...
Critical Companion to James Joyce
Critical Companion to James Joyce
A. Nicholas Fargnoli
Examines the life and writings of James Joyce, including a biographical sketch, detailed synopses of his works, social and historical influences, and...
The Power of Character
The Power of Character
Michael S. Josephson
Essays about character from 41 of the country's most distinguished, interesting and accomplished citizens, including CBS's Dan Rather; Harvard's Alan...
Automobile Electrical and Electronic Systems
Automobile Electrical and Electronic Systems
Tom Denton
This textbook will help you learn all the skills you need to pass Level 3 vehicle electrical and electronic systems courses or related modules from...
Drunk on You High on Summer Time
Drunk on You High on Summer Time
Getthread Journals
MINIMALIST AND STYLISH JOURNALWhether for your desk at home, your work or in your bag on the go this professionally designed 6x9 notebook provides...