Download Letter to Yerevan Free Books - Read Books

Download Letter to Yerevan Free Books

Status : AVAILABLE

Format : PDF,EPUB,DOCX,DOC,MOBI

Hairenik Press

English - 121 pages - ISBN-10: 1727508459 - ISBN-13: 9781727508451

5/5 by 112 votes

Subscribe NowFree

Get FREE 30 Days by Clicking The Button Below!

↓↓↓↓

Unlimited Books, All In One Place. FREE To Try For 30 Days. Subscribe To Read Or Download. Start Your FREE Month Now!This story begins with a short, slanderous political attack by one writer, and continues with a lengthy rebuttal by another—a self-appointed target who took it upon himself to respond in kind: in verse.Written in 1944 in response to Soviet Armenian writer Gevorg Abov's «Մենք չենք մոռացել» ("Menk chenk moratsel," "We Have Not Forgotten"), and published the following year, «Թուղթ առ Երեւան» (Tught ar Yerevan,
Letter to Yerevan) made Tzarukian a prominent voice in the Armenian Diaspora almost overnight—from the Middle East to Europe and the Americas.The poem was republished more than a dozen times in various Armenian communities—including in Syria, the United States, Lebanon, and Cyprus—up until the early 1990s, and as a result became a source of inspiration for tens of thousands.
Published by the 120-year-old Hairenik Press, this is the first English translation of Tzarukian's
Letter to Yerevan.The translation was a collaborative effort between the former director of the ARF and First Republic of Armenia Archives and former editor of the Armenian Review Tatul Sonentz-Papazian and former editor of the Armenian Weekly Rupen Janbazian. It features an in-depth introduction by another former editor of the Armenian Weekly and the volume’s English editor, Vahe Habeshian, as well as six original illustrations by Yerevan-based artist Meruzhan Khachatryan. The Armenian language republication was edited by Yeprem Tokjian of Toronto.
The publication of
Letter to Yerevan
is the first of several initiatives planned celebrating the 120th anniversary of the Hairenik Association. All the proceeds from book sales will be donated to the Hairenik Association’s Newspaper Digitization Project.
Praise for
Letter to Yerevan"Letter to Yerevan (1945) is urgent and timeless. It may seem easy to turn the page on an oeuvre penned in a political context that no longer exists. Yet Andranik Tzarukian’s powerful poetic rebuttal continues to resonate. When, as in the aftermath of the Velvet Revolution in Armenia, ‘Dashnak dogs’ and other Abov-esque tropes are unleashed, Tzarukian’s Letter is the best antidote. Hence its urgency. When history is distorted and ‘alternative facts’ are tossed around, Tzarukian’s Letter is highly relevant. Hence its timelessness. Translators Sonentz-Papazian and Janbazian, two generations apart, are themselves testament to the enduring power of this work that reaches English-language readers on the 100th anniversary of the First Armenian Republic."- Khatchig Mouradian, PhDColumbia University«Անդրանիկ Ծառուկեան ոչ Սիամանթօ մըն է, ոչ Վարուժան մը եւ ոչ ալ Պ. Դուրեան մը: Ու պէտք ալ չունի ատոնք կամ անոնց շուքը ըլլալու... Ծառուկեան Սփիւռքի տղայ մըն է որ բախտաւոր օր մը առաւ այդ Սփիւռքէն շերտ մը բան — դուք գրէք Վարուժանի «ափ մը կարմիր հողը» — նետեց զայն իր սրտի քուրային ու անկէ հանեց արիւնոտ, կենագործեալ իր վկայութիւնը, «Թուղթ առ Երեւան»ը, որ ահա, իր այս ճակատագրովը, այսինքն սիրտէ եկած ըլլալու ճակատագրովը կը գտնուի գրական — այսինքն ուղեղէն եկած — դիւաններէն մեր Սփիւռքին:»- Յակոբ Օշական«Վկայութիւն մը»About the AuthorBorn in Gürün, Tzarukian attracted fame as both a writer and a journalist-publicist, whose periodical «Նայիրի» (Nayiri, 1941-1983) remains an indispensable record for students of the Armenian Dispersion. Among his most prominent works, «Մանկութիւն չունեցող մարդիկ» (People Without a Childhood, 1955) and «Երազային Հալէպը» (Ethereal Aleppo, 1980) are autobiographical accounts dedicated to his childhood life in the orphanage of Aleppo. He published only one collection of verse,
Aragastner
(Sails), and bade farewell to poetry in Tught ar Yerevan (Letter to Yerevan).About the PublisherEstablished in 1899 and based in Watertown, Mass., the Hairenik Press is the publishing division of the Hairenik Association.

468x60

How it works:

    1. Register a FREE 1 month Trial Account.
    2. Download as many books as you like (Personal use).
    3. Cancel the membership at any time if not satisfied.

Reviews

Anonymous

Sarah Demotte

OMG I love this book there is really no words to describe the way I feel about this book

Michael Tremblay

Good book this is my3 time read it love

Michael Anderson

It was damn awesome, sweet, the way of describing the romance was just marvellous

300x250

Recent Books

Dragons and Silk
Dragons and Silk
Teresa Coleman
Some of the finest silk embroideries were made for the Imperial Court in the Forbidden City, where a mandarin in a dragon robe carried the power of...
Chinese Society
Chinese Society
Peilin Li
There is growing interest in social transformation in contemporary China, with much work published on the subject. This book is different from other...
Food Photography & Lighting
Food Photography & Lighting
Teri Campbell
Creating mouth-watering food images requires more than just a love of food and access to a kitchen. With the popularity of food blogs and photography...
The Chisellers
The Chisellers
Brendan O'Carroll
The Chisellers is the second book in Brendan O’Carroll’s famous ‘Mrs Browne’ trilogy, the inspiration for the hugely successful TV...
Staging Dance
Staging Dance
Susan Cooper
Staging Dance is a practical handbook that covers all aspects of putting on a dance production. It highlights the current diversity of dance...
The Relevance of Canadian History
The Relevance of Canadian History
Robin W. Winks
In this concise and sharply focused study, the author draws upon his extensive background in Canadian and British colonial and imperial history, to...
Spider-Man/Deadpool Vol. 1
Spider-Man/Deadpool Vol. 1
Joe Kelly
The Webbed Wonder and the Merc with a Mouth are teaming up for their first series EVER! It's action, adventure and just a smattering of...
Wildlife Trafficking
Wildlife Trafficking
T. Wyatt
This book provides a unique, comprehensive exploration of the scale, scope, threats and drivers of wildlife trafficking. It also undertakes a...
Eigenständiges Sachenrecht?
Eigenständiges Sachenrecht?
Jens Thomas Füller
English summary: The 3rd book of the German Civil Code, the so-called 'Sachenrecht' (property law), is unique compared to other laws. It is founded...